Menu

Reference

Bc. Pavel Nedělka

vedoucí technických služeb-Čechy západ

„Produkty NANOPROTECH využíváme pravidelně. K našim potřebám jsou podle našich zkušeností nejvhodnější spreje Electric a Home.

Electric dlouhodobě využíváme k ochraně elektrických kontaktů měřících systémů, čímž každoročně ušetříme značné částky za opakovaný servis. NANOPROTECH Electric také využíváme k ochraně před oxidací elektronických zařízení. Ty jsou zatěžovány vlhkostí, která zkracuje jejich životnost. Po ošetření NP Electric se ukázalo, že závady způsobené oxidací a zkraty se redukovaly na minimum.

V naší práci nám také pomáhá sprej NANOPROTECH Home, který se osvědčil  pro své antikorozní účinky. Toho využíváme k ochraně  šroubových spojů plynoměrů zejména ve vlhkém prostředí.

Využíváme ale i jeho nadstandartní kvality v oblasti maziv. Se spreji ošetřujeme závitové spoje u součástí elektronických systémů měření, což nám umožňuje jejich následnou snadnou výměnu. Právě se zatuháváním spojů měli v minulosti naši servisní pracovníci problémy. Nejproblematičtější byl zejména spoj hliník-hliník. Po aplikaci spreje NANOPROTECH Home se nám tyto nepříjemné závady podařilo výrazně eliminovat.

Za firmu RWE Distribuční služby mohu spreje NANOPROTECH  jednoznačně doporučit.“

Bc. Pavel Nedělka
RWE Distribuční služby, s.r.o.
vedoucí technických služeb-Čechy západ

Zdeněk Holeva

Bammer Trade a.s. - Mistr technických oprav

Provádíme full servis pro Plzeňské městské dopravní podniky a.s. v novém areálu dopravní základny, která se nalézá v areálu Škoda v Plzni. Sprej Nanoprotech Auto Moto Electric dle našich zkušeností výborně proniká a odstraňuje veškerou oxidaci z kontaktů a vodičů, používáme ho proto při běžných servisních úkonech na veškeré konektory, relátka, apod. Sprejem Nanoprotech Auto Moto Anticor zase usnadňujeme povolování silně zarezlých spojů při servisu a výměny dílů na nápravách a exponovaných částí podvozku trolejbusů. Celkově jsme s funkcí produktů maximálně spokojeni a usnadňují nám provádění každodenních servisních úkonů.

OPZSkoda3

Zdeněk Holeva,

Mistr technických oprav

Škoda City Service / Bammer Trade a.s.

Manus

Petr Janoušek

MANUS Prostějov spol. s r.o. - Vedoucí zásobování a nákupu

Jsem v naší firmě zaměstnán jako vedoucí nákupu a dříve jsem měl na starosti i organizační zajištění servisu našich zařízení po celé České republice i zahraničí. Naše zařízení se snažíme čím dál více vylepšovat, aby byly co nejvíce spolehlivá a také konkurenceschopná. Z těchto důvodu jsme cca před 6 lety začali do nich montovat i řídící jednotku, kterou jsme si sami sestrojili.

Na servisu se občas stávalo, že na venkovních zařízeních se na této jednotce vyskytla vlhkost, někdy i malé kapičky vody, které se tam zřejmě dostaly se vzlínáním vody z vlhkého venkovního ovzduší. Protože je můj zájem a úděl donést do naší firmy dobré technologie a vylepšení, stalo se jednou, že jsem někde zahlédl sprej NANOPROTECH. Docela mě to zaujalo, protože si i já osobně myslím, že v nanotechnologii je naše budoucnost (i naše firma používá maziva s nanočásticemi a jsou velmi spolehlivá, což máme z vlastní praxe odzkoušené). Zaujal mě sprej Electric, a to z toho důvodu, že přístroj, který byl tímto sprejem ošetřen, byl zapnutý (byl pod proudem) a ponořený do vody, přesto běžel bez sebemenších problémů dál (vrtačka, žárovka apod.).

Po aplikaci spreje NANOPROTECH ELECTRIC jsme zjistili, že se voda do el. spojů na této řídící desce opravdu nedostala. Od této doby jsou všechny řídící desky, které jsou montovány do našich zařízení, určené do venkovního prostředí, ošetřeny tímto sprejem. Mohu také potvrdit, že od chvíle, kdy jsme začali montovat takto ošetřené desky do našich zařízení, se nestalo, že bychom při servisu zjistili jakoukoliv vlhkost či vodu na této desce a tím pádem nám ubylo i volání zákazníků s žádosti o opravu zařízení, protože jim nefungovalo.

Na závěr bych mohl uvést, že spreje NANOPROTECH ELECTRIC mohu opravdu z vlastní zkušenosti doporučit zákazníkům, kteří bojují s vlhkostí a vodou ve svých zařízeních, že tato technologie opravdu funguje a dosahuje dobrých výsledků.

Referenci zpracoval: Petr Janoušek, v.r. vedoucí zásobování a nákupu

MANUS Prostějov spol. s r.o., Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov
Tel.: 582 301 286 GSM: 608 63 98 63 Fax: 582 301 244
e-mail: janousek@manuspv.cz http: www.manuspv.cz

Příloha k referenci: 1) Fotografie řídící desky ošetřené sprejem Nanoprotech Electric

V Prostějově dne 13. 05. 2016

Martin Bužek

AutoNaVodu.cz s.r.o.

Zabýváme se vývojem a instalací vlastního systému HHO palivových článků do motorů osobních i nákladních automobilů. Jedná se o moderní technologii získávání energie z vody, díky které lze zvýšit výkon a kultivovanost chodu motoru, a zároveň snížit spotřebu a vypouštěné emise. HHO palivový článek produkuje Brownův plyn (vodík a kyslík) z vody, který je následně motorem přisáván spolu se vzduchem.

Spreje používáme pro ošetřování základových desek PWM regulací, které jsou určeny pro napájení našich HHO palivových článků. NANOPROTECH brání vzniku oxidací a tím zničení těchto drahých regulací. I zaoxidované regulace, se po nástřiku sprejem znovu rozjely, a tak preventivně ošetřujeme všechny výrobky před expedicí, a tím pomáháme předejít zbytečným reklamacím.

IMG_20160216_171014

Martin Bužek

AutoNaVodu.cz

Kristýna Dubná

nákupní oddělení S.O.S - DEKORACE

„V naší společnosti S.O.S. – DEKORACE, s.r.o. se zabýváme návrhy a realizací širokého spektra krátkodobých i dlouhodobých dekorativních vánočních a 3D instalací. V rámci naší tvorby vyrábíme také osvětlené venkovní dekorace. Při takových montážích používají naši technici sprej Nanoprotech Electric na ošetření spojů, které jsou díky spreji voděodolné a nepropustné. V poslední době jsme jej např. použili na dekoraci Fontána v Plzni, která by za deště vypadávala. Po aplikaci na spoje byly problémy zcela eliminovány. Dále sprej používáme na staré, zoxidované spoje, kterým se aplikací prodlouží funkčnost.“

RR1_0852_1

Kristýna Dubná

nákupní oddělení společnosti S.O.S. – DEKORACE, s.r.o.

David Dostál

servisní technik Promilk Servis s.r.o. Jaroměř

Pracuji jako servisní technik dojících zařízení ve společnosti PROMILK SERVIS s.r.o. Jaroměř. Po zhruba ročním testování jsem o účincích spreje NANOPROTECH Electric 100% přesvědčen. Dojící zařízení je nutné udržovat v naprosté čistotě, takže se s vodou při čištění nešetří. Hlavní problémy před používáním Nanoprotech Electric jsme měli v souvislosti s vysokotlakými čističi wap, po kterých vzniká v prostředí vysoká vzdušná vlhkost. Při nepozornosti se proud vody dostane až k citlivé elektronice.

CameraZOOM-20151123123639278CameraZOOM-20151123123729108

Měsíčně bylo nutné měnit ovládací desku za zhruba 10 000,- a někdy i mnohem více. Nyní jsem po devíti měsících neměnil ani jednu! A máme i další případy, kdy sprej zafungoval. Z prasklé napouštěcí hadice stříkala voda přímo na elektrická topná tělesa a topení fungovalo bez jakéhokoliv zkratu dál. NANOPROTECH je vynález, který na trhu chyběl, díky za něj!

David Dostál za PROMILK SERVIS s.r.o. Jaroměř.

Petr Klier

profesionální potápěč

„Sprej Nanoprotech Electric u nás nalézá vítané využití. Naší specializací je vedle profesionálních potápěčských prací (opravy mostů, rekonstrukce vodních děl, výstavba nových tras metra) také filmování a fotografování pod hladinou. Často se nám vyskytovaly poruchy na elektrickém nářadí nebo komunikačním systému – především kvůli oxidaci a zkratu. Nanoprotech Electric tyto komplikace zcela eliminoval a díky němu se primárně soustředíme na svou profesionální i uměleckou činnost. Krom Electricu používáme také sprej Nanoprotech Home, který u nás nalézá své uplatnění na zatuhlé nebo zkorodované mechanismy.“

Petr Juráček

servisní technik Nilfisk Alto – Centrum integrovaných služeb spol. s r.o.

„YouTube mám rád, ovšem nejsem příznivcem reklamy a také jako správný Čech jsem ke všemu nedůvěřivý.

Když jsem poprvé, asi před rokem, zhlédnul reklamu na YouTubu, kde byl prezentován sprej s téměř kosmickou vlastností, začal jsem se o celou záležitost blíže zajímat. První co mě zaujalo, bylo video s vrtačkou, na jejíž elektrické části byl aplikován sprej Nanoprotech Electric a posléze byla celá ponořena do vody. Vždy jsem věděl, že voda a elektrický proud k sobě nejdou a nemají se rádi. K tomu, abych se přesvědčil, že to funguje, stačilo opravdu málo.“

Nanoprotech Electric – pokus s vrtačkou

„Sprej jsem objednal a asi 3 měsíce příležitostně zkoušel v servisu, kde opravuji vysokotlaké myčky Nilfisk Alto. To, že Nanoprotech Electric má velké izolační a vodu odpudivé vlastnosti, a že Nanoprotech Auto Moto Anticor má velmi dobré mazací vlastnosti a zpomaluje postup koroze, jsem se přesvědčil na vlastní oči.

Dnes už nedůvěřivý nejsem aspoň k tomuto produktu a nemám pochyb o Nanoprotechu. Ostatně jsem také natočil a na YouTubu umístil video, které jeho některé vlastnosti potvrzuje. Pod názvem „Co dokáže Nanoprotech Electric“ se můžete přesvědčit sami.“

Nanoprotech Electric – pokus s žárovkou

Petr Juráček
servisní technik Nilfisk Alto – Centrum integrovaných služeb spol. s r.o.
servis@icis.cz
www.icis.cz

David Koc

obchodní manažer firmy PHT a.s.

„Spolupráce s firmou ELF Logistic s. r. o. dodávající spreje NANOPROTECH obsahující špičkové mazací a ochranné látky by mohla být vzorem pro ostatní výrobce a dodavatele. Komunikace s obchodním týmem této firmy je velmi příjemná. Objednávky jsou vždy vyřízené rychle, mají skvěle postavenou marketingovou podporu a také rychlé technické poradenství. Díky tomu vidím ve spolupráci s ELF Logistic s. r. o. velký potenciál do budoucna.“

David Koc
obchodní manažer firmy PHT a.s.

Libor Rybníček

3 P, spol. s.r.o.

„Při instalaci světelného totemu na čerpací stanici, osvětlené s použitím LED displejů, jsme řešili opakovaný problém s kondenzací vlhkosti uvnitř totemu, která byla způsobena rozdílem vnitřní a venkovní teploty totemu. Problém se nakonec vyřešil pomocí spreje NANOPROTECH Electric, kterým jsme ošetřili veškeré spoje i části, které byly pod napětím 12V. Tímto zásahem se podařil problém odstranit. Tento výrobek doporučujeme.“