Menu

Informace o ochraně osobních údajů

 1. Společnost ELF Logistic s.r.o., se sídlem Strojírenská 259/16, IČ 24693294, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166605 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefon
 2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností ELF Logistic, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a ELF Logistic, s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností ELF Logistic, s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: PPL CZ s.r.o. se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČ 25194798, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105858 a General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ 260 87 961, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66184.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.